YOGA UTTHITA PADANGUSTHASANA FRONT

 
Zajęcia jogi w Teatrze Rozbark w Bytomiu w lipcu i sierpniu odbywają się w poniedziałki, czwartki i soboty. 

„Yoga is the journey of the Self, through the Self, to the Self”.

-Bhagavad Gita-

_joga_fron_1
_joga_fron_3
_joga_fron_2
_joga_fron_4